Zoekt u een ATLAS.ti cursus voor de eigen data-analyse of voor uw studenten?

Lees meer >

Zoekt u een onderzoeker, adviseur of projectleider op het gebied van LHBT, gender en levensbeschouwing?

Lees meer >

Zoekt u een ervaren (hoofd)redacteur of tekstschrijver die bruggen slaat tussen wetenschap en maatschappij?

Lees meer >

Onderzoek & Advies

Heeft u iemand nodig die met uw historisch, kwalitatief sociaalwetenschappelijk of filosofisch onderzoek meedenkt en meekijkt? Zoekt u een (multidisciplinaire) onderzoeker die bepaalde onderzoekstaken van u kunt overnemen? Of zoekt u inhoudelijke deskundigheid op het gebied van LHBT-emancipatie, levensbeschouwing, sociale bewegingen, activisme en gendergelijkheid? Voor al of een van deze zaken kunt u bij mij terecht.

Ervaring

Een kwalitatief empirisch onderzoek naar het Nepalese geloof in hekserij, een evaluatie van een nieuwe inburgeringsmethodiek, een comparatief onderzoek naar twee filosofen of een historisch onderzoek naar sociale bewegingen. Verschillende soorten onderwerpen vragen verschillende onderzoeksmethoden. Ik kijk graag over de grenzen van disciplines heen. Door mijn ervaring in onderzoek en onderwijs als promovendus, freelance onderzoeker en student heb ik een breed scala aan kwalitatief-empirisch, filosofische en historische onderzoeksmethoden in mijn portefeuille. Daarmee kan ik u goed van nut zijn.

Freelance onderzoeker

De huidige arbeidsmarkt vraagt steeds vaker om flexibel inzetbare mensen. Zoekt u een tijdelijke onderzoeker? Iemand die u adviseert over de onderzoeksopzet, methode en analyse of concrete taken kan overnemen? Ik schrijf voor uw organisatie het onderzoeksvoorstel, neem de interviews af en verzamel de literatuur of het archiefmateriaal. Ik voer een documentenanalyse uit, analyseer de interviews met ATLAS.ti of schrijf de rapportage van het onderzoek.

Inhoudelijk advies

Bent u een onderzoek of een project aan het starten op het gebied van LHBT-emancipatie, levensbeschouwing, sociale beweging of gendergelijkheid? Met mijn inhoudelijke deskundigheid op al deze terreinen kan ik u ook hier van dienst zijn: als onderzoeker, adviseur, docent, redacteur, projectleider of tekstschrijver.

Adviseur voor (vastgelopen) onderzoekers en studenten

Bij elk onderzoek liggen er struikelblokken. Dat is zeker het geval bij beginnende onderzoekers. Bent u een (promotie-)onderzoeker of student die vastgelopen is in het onderzoek en door het bos de bomen niet meer ziet? Ik help u om het onderzoek weer vlot te trekken, of u nu nog in de startfase zit of in de schrijffase. Daarbij denk ik niet alleen inhoudelijk met u mee, maar bied ik ook steun in zaken als planning, motivatie en uitstelgedrag. Als freelance docent (met BKO) kan ik – als de belastingdienst het blijft toelaten - als scriptiebegeleider voor uw instelling optreden. Voor individuele scriptiestudenten ben ik beschikbaar als schrijfcoach . Maar alleen wanneer dit afgestemd is met de betrokken begeleiders.

Meer weten? Neem dan nu contact op

Ziet u door de bomen het bos niet meer?

"Ik help u om het onderzoek weer vlot te trekken, of u nu nog in de startfase zit of in de schrijffase"