Zoekt u een ATLAS.ti cursus voor de eigen data-analyse of voor uw studenten?

Lees meer >

Zoekt u een onderzoeker, adviseur of projectleider op het gebied van LHBT, gender en levensbeschouwing?

Lees meer >

Zoekt u een ervaren (hoofd)redacteur of tekstschrijver die bruggen slaat tussen wetenschap en maatschappij?

Lees meer >

Cursus ATLAS.ti

Weinig onderzoekers maken gebruik van software voor kwalitatieve data-analyse. En dat is jammer. De indruk bestaat dat het gebruik van software tijdrovend is en weinig oplevert. Het tegenovergestelde is waar: het gebruiken van ATLAS.ti scheelt uiteindelijk alleen maar tijd. ATLAS.ti vergemakkelijkt de analyse, zonder de regie van de onderzoeker uit handen te nemen. Bovendien wint het onderzoek aan diepte. Mijn advies en inleidende cursus ATLAS.ti helpen u om over de drempel heen te stappen.

Mijn ervaring met ATLAS.ti

Ik heb ruim tien jaar lang ervaring in het geven van cursussen, trainingen en onderwijs in ATLAS.ti. Eerst via het bureau Zingeving en Professie van de Universiteit voor Humanistiek en later als freelance docent. Onderzoekers en studenten van de volgende instellingen heb ik met een cursus ATLAS.ti verder geholpen: de Universiteit voor Humanistiek, Universitair Medisch Centrum Groningen, ArtEZ Conservatorium, de Hogeschool Utrecht, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Amsterdam, de Onderzoeksraad en de Technische Universiteit Delft.Particuliere promotieonderzoekers heb ik bijgestaan met advies op maat

Over de cursus ATLAS.ti (voor Windows)

Mijn cursussen ATLAS.ti zijn op maat. Dat wil zeggen dat ik in overleg het lesprogramma aanpas en relevant maak voor uw onderzoek en de behoeftes van de groep. Niet de techniek, maar de behoefte is leidend. ATLAS.ti kent een open structuur, waardoor de onderzoeker vanuit meerdere theoretische en methodologische benaderingen de data kan analyseren. Als multidisciplinair onderzoeker die ATLAS.ti voor haar eigen historisch promotieonderzoek heeft ingezet, ben ik goed op de hoogte van de grenzen van het programma en hoe hier inventief mee om te gaan.

Na de cursus heeft u:

  • De taal en functionaliteiten van ATLAS.ti stap voor stap onder de knie gekregen
  • De voordelen en beperkingen van ATLAS.ti ervaren door het direct toe te passen op oefendata en uw eigen data
  • De eerste data gecodeerd in ATLAS.ti en de eerste memo’s gemaakt
  • Individueel advies gekregen hoe u het best ATLAS.ti kan gebruiken
  • Een korte en bondige handleiding ontvangen om op terug te vallen
  • En (indien daar vraag naar is) inzicht in hoe via ATLAS.ti meerdere onderzoekers aan hetzelfde project kunnen werken

Individuele begeleiding en in-company trainingen?

Een ATLAS.ti cursus op locatie of een een-op-een training ATLAS.ti voor Windows of Mac behoort tot de mogelijkheden. Neem met mij contact op

Tarieven

De prijs voor een in-company training of het verzorgen van onderwijs van studenten is afhankelijk van de vraag en het aantal deelnemers. Ook een-op-een trainingen of advies over het inzetten van ATLAS.ti voor uw onderzoek behoren tot de mogelijkheden. Als CRKBO-geregistreerd docent kan ik onderwijs en cursussen aan onderwijsinstellingen btw-vrij aanbieden.

Neem nu contact op voor verdere informatie, een offerte of aanmelding

Een deelnemer over de cursus ATLAS.ti:

"Goed om veel te oefenen met individuele aandacht en duidelijke uitleg. "